Alla barn behöver leka

Att det är bra för barn att leka är väl de flesta överens om. En barndom utan skoj och lek är ingen bra barndom. Genom att leka bearbetar barn saker de varit med om. Leken är även ett sätt för barnen att konstruera och förstå sin verklighet på. I leken utrycker barnen även sina känslor, därför är det bra om vi föräldrar då och då kan ge oss in i leken tillsammans med barnen. Genom att leka med barnen så kan vi få ledtrådar till hur barnen mår och vad de tänker på och oroar sig för.

Utvecklar hjärnan och samarbetsförmågan

När barnen leker så stimuleras deras sinne och en personlighet kan börja att formas. När barn leker med andra barn lär de sig förstå andra och även att samarbeta. Självklart kan barnen ha nytta av de förmågor de lär sig i leken, både när de ska börja skolan men även senare i vuxenlivet.

I leken så utmanas även barnen motoriskt. Genom att vara aktiva och rörliga övar barnen upp sina motoriska förmågor. Ett barn som bara sitter framför datorn eller surfplattan övar inte upp muskler och motorik på alls samma sätt som barn som är ute och leker. För att hjärnan ska utvecklas som den ska behöver barnen ständig stimulans utifrån. De behöver även få tänka till och få vara sociala. Genom att låta barn samlas och leka tillsammans så stimuleras de att vara kreativa.

Måste man ha leksaker?

Det korta svaret är självklart nej. Man behöver i alla fall inga fina eller dyra leksaker för att kunna leka, den saken är säker. Däremot kan leksaker vara till stor hjälp i leken. Leksakerna är som rekvisita som kan inspirera till kreativa lekar och som också gör själva leken mer realistisk. Ska man till exempel leka doktor så är det ju bra att ha en doktorsväska med lite instrument i. Det samma gäller exempelvis om man ska leka kock, då är det så klart vettigt om man har exempelvis lite kärl eller kastruller att lägga maten i. Leksakerna behöver som sagt inte alls vara fina och ofta kan man omvandla helt vardagliga objekt till roliga leksaker. Att bygga sina egna leksaker kan vara ett kreativt och även roligt projekt barnen kan göra själva eller tillsammans med sina föräldrar.

Varför ska även vi vuxna vara med och leka?

Att leka med sitt barn kan vara roligt både för barnet och för oss vuxna. Genom att leka med barnen en stund varje dag får man automatiskt spendera tid med sitt barn. Lekstunden blir en chans att komma närmare varandra. Faktum är att studier visar att man genom att regelbundet leka med sina barn kommer dem närmare och förstår dem bättre. Leken gör också att konflikter i familjer blir mindre vanligt förekommande eftersom man bättre lärt sig förstå varandra och även att kommunicera med varandra. Källa.